Sunce slobode iznad Kobanija

koban%d0%b5_free_01  Posle više od 130 dana krvave borbe na život i smrt, snage YPG-a su oslobodile grad Kobani od reakcionara iz tzv. Islamske države!

  Opsada Kobanija je bila posebno teška s neizvesnim ishodom.No jedan narod kada se ujedini u odbrani svoje slobode je nepobediv. Mnogi reakcioanrni režimi su otvoreno ili prikriveno priželjkivali pad Kobanija. Posebno mesto je imao turski režim, koji je neprestano davao podršku islamistima, u nadi da će njihovo teško naoružanje ugušiti mladu revoluciju u Rožavi. Dobro je poznato da je Turska od samog početka pomagala reakcioanre, slala im naoružanje i obučavala ih. Međutim, narodi Zapadnog Kurdistana su uspeli da u Kobaniju odbrane svoja revolucijom stečena prava.

  Uspeh u Kobaniju je višestruko značajan. Pre svega, tzv. Islamska država je u Kobaniju pretrpela i vojni i politički poraz. Zatim, američki i evropski imperijalisti su izgubili priliku da se pod izgovorom "humanitarne katastrofe" svom silom intervenišu u Siriji, dok je Turska, uprkos tome što je blokirala grad, doživela bitan neuspeh u svojoj nameri da uguši revoluciju u Rožavi.

  Sukobi u Rožavi su konkretan primer kako snage koje imaju potporu u narodu mogu da pobede brojnijeg i bolje naoružanog protivnika. Ne smemo zaboraviti ni to da oslobođena teritorija, odnosno Rožava, nije nastala preko noći, ona je rezultat višedecenijske borbe kurdskog naroda za slobodu, a ovo je možda i najsvetliji čas te borbe. Ova pobeda kurdskih progresivnih snaga svakako će podstaći i potlačene mase u Turskoj i Severnom Kurdistanu na otpor protiv imperijalizma i domaćih eksploatatora.

  https://www.youtube.com/watch?v=jCwgMwIUACU