1. maj 2007

crveni_barkaj_01   Vladajuća kapitalistička elita u Srbiji trudi se, uz pomoć plaćeničkih sindikata, da 1. maj bude u potpunosti zaboravljen. Na veliki praznik radničke borbe, kada radnici širom sveta demonstriraju zahtevajući svoja prava, sindikati u Srbiji vladi podnose zahteve koji su najčešće u interesu kapitalista ili priređuju isprazne igrokaze i tzv. opasuljivanja.

  Potpuna kompromitacija sindikata u Srbiji i njihov sve slabiji uticaj u radništvu dovodi ih dotle da oni i nemaju potrebu da obeležavaju 1. maj, već da tog dana izlaze sa zahtevima koji više nemaju ničeg zajedničkog sa radničkom klasom. Njihov najnoviji prvomajski poklič „Da se formira vlada!“, ne samo što je licemeran, već je i direktno usmeren protiv interesa svih potlačenih u Srbiji. Oni koji bi trebalo da štite interese obespravljenih od sve pogubnijih nasrtaja ugnjetača, otimača fabrika, zelenaša i derikoža, iznose zahtev za efikasnijim mehanizmom povećavanja bogatstva i moći kapitalista.

beta-rad02   Pokažimo da u Srbiji ima onih za koje je 1. maj borbeni Dan rada. Pokažimo da su vrhovi sindikata samo produžena ruka vlasti.

   Za radničku borbu, a ne za sindikalnu čorbu!

 

 

 

 

 

 

 

1maj2007-demo 1maj2007-jedino beta-rad01

Saopštenje PR – maj 2003

  Posle decenijske diktature Miloševićevog režima, na delu je nova, manje brutalna, ali podjednako opasna diktatura. To je diktatura kapitala u kojoj su interesi običnog naroda i radnika oštro suprodstavljeni interesima šaćice novopečenih bogataša i njihovih stranih mentora. O tome svedoči milionska armija nezaposlenih, stotine hiljada besperspektivnih mladih ljudi i stotine hiljada otpuštenih. Skoro nikada do sada 1. maj nije obeležavan u situaciji veće obespravljenosti radnika.

  Iluzije o isceliteljskoj čovekoljubivoj moći stranog kapitala razbijaju se kao mehur od sapunice. Jedini način za odbranu interesa najširih slojeva stanovništva je stvaranje prave revolucionarne i radničke organizacije. Na današnji dan, Praznik rada, mi sa ponosom ponovo podižemo crvenu zastavu slobode, ravnopravnosti i bratstva, znajući da će uskoro ponovo ovo znamenje stajati na čelu kolona organizovanih radnika u borbi za svoja prava.