Bio je 8. mart

10662228_1285005508181597_13926389275807831_o  Juče, 8. marta, žene su izašle na ulice Sarajeva, Podgorice, Zagreba, Beograda da simboličkim maršom izraze svoj protest protiv kapitalističkog eksploatatorskog sistema koji udružen sa patrijarhatom dovodi do sve veće obespravjenosti žena širom sveta.

  Sve teži uslovi života teraju na aktivniji otpor, tako da se može primetiti da je ovo jedan početak otklona od dosadašnje prakse. Ubeđeni smo da će sve veća masovnost, borbeniji nastup i veća zastupljenost proleterskih slojeva ove marševe pretvoriti u ozbiljniju silu suprotstavljanja diktaturi kapitala i patrijarhatu. 

  U susret novim marševima!

8. mart je!

12823237_1281360605212754_2431441069882899689_o  Neka nas ovaj dan podseti na nastavak teške borbe žena širom sveta za opstanak, pod napadom patrijarhalnog sistema koji je ujedinjen sa najrazvijenijom i najsurovijom kapitalističkom fazom – imperijalizmom. Radna snaga žena, njihova tela i identiteti su danas, u doba imperijalizma, eksploatisani do krajnjih granica. Bez obzira na klasni položaj žene, etničko poreklo, ideologiju, životno doba i veroispovest, patrijarhat ih pozicionira kao drugi pol i ujedinjuje ih pod identitetom žena. Po bilo kom osnovu da su žene eksloatisane, ovo im je zajedničko: sve osobine dobrog roba se veličaju, dok se svi kvaliteti slobodne žene marginalizuju.

  Naša zastava je zastava žena koje su gradile barikade Pariske komune, boljševika koje su širile plamen revolucije; žena koje su stajale uspravno protiv nacističkih armija i fašisitčkih puščanih cevi; žena radnica u štrajkovima i na radničkim barikadama; žena majki gladnih usta i prkosnih pesnica; žena umetnica i žena koje nam ostaviše slavnu istoriju otpora i oružje za sve sadašnje i buduće bitke.

8. mart je!

8_mart_13  Obesmišljavanje 8. marta je dostiglo takav stepen da se postavlja pitanje – ima li uopšte smisla taj praznik obilježavati, posebno kao borbeni praznik obespravljenih žena? Još za vrijeme tzv. socijalističkog društva na ovim prostorima, 8. mart je poprimio tu malograđansku formu, da bi danas postao i zvanični praznik tih nižih malograđanskih slojeva. Taj praznik na ovim prostorima više nema nikakvu funkciju u borbi žena za svoje polno i klasno oslobođenje.

  Tome je svakako doprineo cjelokupni feministički pokret koji je, u suštini, iz svoje borbe za emancipaciju žena, izbacio klasnu borbu. Tako da su danas skoro sve feminističke organizacije, dobrim djelom, u službi tog globalnog malograđanskog fašizma. Kao što je i veći dio sindikalnog pokreta, samo formalnim obilježavanjem 1. maja, faktički u službi krupnog kapitala u tupljenju oštrice svakom ozbiljnijem obliku klasne borbe.

Continue Reading

8. mart 2013

8_mart

« 1 of 3 »