Saopštenje PR – mart 2011

kapitalizam_bih   Partija rada je pokrenula akcije lijepljenja plakata i dijeljenja propagandnog materijala u više gradova BiH s ciljem da ukaže na permanentno podsticanje, održavanje, ali i kontrolu nacionalističkih tenzija od strane vladajućih struktura u Banja Luci i Sarajevu. Tako se stanovnici srpske nacionalnosti stalno plaše da će izgubiti svoja prava i postati stanovnici drugog reda u budućoj BiH, dok se stanovništvo bošnjačke nacionalnosti plaši da je BiH pred raspadom. Bez obzira na prikrivene i stvarne ciljeve ovih pljačkaških vrhuški, jasno je da se ovim « doziranim » nacionalizmom samo želi skrenuti pažnja potlačenoj radničkoj klasi, nezaposlenima i ostaloj sirotinji sa stvarnih socijalnih problema, odnosno sprečavati ih u namjeri pružanja većeg klasnog otpora.

  Partija rada je posebno bila izazvana akcijama fašističke organizacije « Obraz » koja već godinama nesmetano djeluje u Srbiji, i koja je proteklih dana širila plakate otvoreno pozivajući na rušenje BiH kao države svih njenih naroda, nazivajući je « tamnim vilajetom » .

  BiH i jeste tamni vilajet, ali ne posebno za Bošnjake, Srbe ili Hrvate, već za radnike i osiromašene slojeve svih nacionalnosti koji su gurnuti u beznađe.
  Partija rada poziva omladinu u BiH da se aktivnije suprotstavljaju svim fašističkim i klerofašističkim grupama, jer su oni razervna armija kapitalizma koji pokušava da se još održi na istorijskoj sceni.

kapitalizam_bih1   kapitalizam_bih2

  Partija rada će nastaviti da djeluje na jačanju klasne svijesti među obespravljenim slojevima u BiH kako bi oni povratili vjeru u svoju snagu – vjeru da mogu uspješno voditi klasne bitke sa pljačkaškim sistemom, sve do klasnog rata za njegovo rušenje.