Bješe jedna Crna Gora

  Ako se iko na Balkanu može pohvaliti svojom slobodarskom tradicijom, bez ikakvog istorijskog romantizma, to je svakako mala Crna Gora i njen slobodarski narod. I to ne treba posebno dokazivati.

No, danas su nastupila neka druga vremena, gdje ne treba posebna pamet da bi se dokazalo da je malo šta ostalo od tog patrijarhalnog i etičkog svijeta. To je bila istorijska nužnost i crnogorsko društvo se modernizovalo. Problem je što je ta njegova opšta modernizacija, koja je trebala da bude izraz nastavka tih opštih etičkih vrijednosti, slobodarske tradicije, uz rušenje ropstva žena, i proširivanja opštih individulanih prava i ekonomskog egalitarizma, sa slomom tzv. socijalizma i raspadom Jugoslavije, krenula u nekom drugom pravcu.

Odbrana crnogorske državnosti i nacionalne samobitnosti u proteklim decenijama je bila jedina svijetla tačka. Sve ostalo je teška mrlja i ne treba posebno dokazivati da je taj narod  trenutno izgubio svoj slobodarski duh, pristajući na ropstvo, kako od stranih okupatora, tako i od domaćih vlastodržaca, odnosno uske pljačkaške klike.

Continue Reading

AGITPROP – decembar 2016

agitprop-decembar2016-03  Aktivisti PR su izveli propagandnu akciju u nekoliko gradova Crne Gore, koja se sastojala od lepljenja plakata, naljepnica, grafitiranja i isticanja banera. Tokom akcije su zapaljene i dvije zastave – NATO i četnička. Cilj akcije je bio da se u masama podstiče otpor korumpiranom i podaničkom režimu i svim onim snagama sa Istoka i Zapada, koje Crnu Goru smatraju svojinom. Takođe, cilj je da jača otpor u masama koji može biti podsticaj i drugim balkanskim narodima da se organizovanije odupru neokolonijalnom ropstvu i ponovnom uvlačenju balkanskih naroda u trgovinu i direktno sučeljavanje nadmoćnijih svjetskih bandita. 

  Balkanskim pokretom otpora!

« 1 of 3 »

Crna Gora među vihorove

crna-gora-medju-vihorove-02  Kako jedna mala zemlja od pola i kusur miliona stanovnika može imati značaj da ovi veliki oko nje lome koplje i počinju da ulažu sve više i više u svoje „igrače“, bolje reći sluge, ili petokolonaše, svejedno?

  Prije svega je to geostrateški položaj Crne Gore (“topla mora“), jer je to uvijek od značaja za ruski i zapadni imperijalizam. Za ruski imperijalizam je od značaja jer odbranom Crne Gore od ulaska u NATO i potpune dominacije zapadnog imperijalizma ne otvara se forsirana mogućnost da zapadni imperijalisti lakše „slomiju“ proruske snage u Srbiji i time zaokruže Balkan. Tako bi ruski imperijalisti bili potpuno vojno potisnuti sa Balkana i mogli bi se ograničavati njihovi dalji ekonomski ciljevi, a prije svega narušio trenutni balans oko osovine Rusija-Turska. U propagandnom smislu to bi značilo i minus za ruski imperijalizam u njegovoj ekspanziji koja se odvija na glavnim frontovima u sukobljavanju sa zapadnim imeprijalizmom.

Continue Reading

AGITPROP – jul 2016 – 2

akcija_pg_jul_14  U sklopu borbe protiv imperijalizma i jačanja ideje o Balkanskom pokretu otpora, izvedana je još jedna propagandna akcija PR u Podgorici. Cilj akcije je bio da dalje podstiče jačanje otpora u Crnoj Gori, kako protiv NATO i zapadnih imperijalista, tako i protiv svih ostalih imperijalista i diktature kapitala. Akcija je vođena pod parolom: NE U NATO! CRNA GORA CRNOJ GORI!

« 1 of 2 »

Srećno vam ropstvo Crnogorci!

ljubo_cupic_01  Crnogorski narod, vjerovatno zato što je tako mali a željan slobode i stiješnjen sa svih strana, bio je neka vrsta svetionika svima koji su se borili za pravdu i slobodu. Mnogi su prisvajali tu borbu, a najviše oni u ime „svekolikog srpstva“, između ostalog da bi proširili to svoje „srbstvo“. I čini se da će borba tog „srbstva“ i „crnogorstva“ još trajati. No, to nije tema ovog teksta.

  Gdje je sada cnogorski narod sa svojom etikom čojstva koja mu se pripisuje, sa svojim slobodarskim zovom?

Continue Reading

AGITPROP – novembar 2015

« 2 of 5 »

Stav PR – Zapadni podanici i četničko-ruski petokolonaši

2014-05-25  Crna Gora je postala zanimljiva tačka u vezi odmeravanja snaga najmoćnijih imperijalista na Balkanu. SAD se žuri da Balkan stavi pod potpunu kontrolu NATO-a, ili čak da otvori još jedno žarište protiv ruskog imeprijalizma. Ruskim imperijalistima odgovara da otežaju to zaokruživanje balkanskih zemalja u tzv. evroatlanske strukture, odnosno njihovo pretvaranje u sredstvo geostrateških interesa zapadnih imperijalista.

Continue Reading

Robovati nikad neće!

anti-nato-cg-00  Pripadnici PR su izveli propagandnu akciju u Podgorici. Akcija je imala za cilj da podstakne antiimperijalističko rapoloženje kod naroda CG, širi slobodarski duh kako bi se CG oduprla podaništvu koje sprovodi sadašnji režim, kao i da bi se ojačala svijest kod masa o potrebi otpora diktaturi kapitala. 

« 1 of 2 »

Crna Gora i NATO

2014_cg_16  NATO je za jedne “garant slobodnog svijeta“, za druge „ekspanzionistička sila američkog imperijalizma", a za treće „teroristička organizacija modernog fašizma“. Zavisi ko kako gleda. Uglavnom to mišljenje se formira i zavisi i od proporciji koliko ko treba da pred NATO savije kičmu, od veličine pritiska NATO čizme po jedinici površine neke zemlje, od količine bombi po kvadratnom kilometru ili od broja ubijenih civila. Da ne zaboravimo – i od broja plaćenika ove zločinačke organizacije, odnosno i od stepena otpora koji neki narod ili oslobodilački pokret pruža.

Continue Reading

Crna Gora sa najmoćnijom terorističkom organizacijom

robovati_nece_cg_01  Namjera crnogorskih vlastodržaca da Crnu Goru uključe u NATO – najmoćniju terorističku organizaciju na svijetu, samo po sebi je zločin. Pravdanje vlastodržaca da je to u interesu stabilnosti Crne Gore, njenog prosperiteta i izraz realnog odnosa snaga u svijetu i regionu, alibi je za dalje učvršćenje diktature kapitala na ovim prostorima i podaništvo crnogorske vrhuške u cilju opstanka na vlasti.

Continue Reading