Stav PR – Ukrajina

bilten-logo

  Divljanje fašista, koji su pomognuti od zapadnih imperijalista, te njihovo rušenje korumpirane vlasti u Ukrajini, bio je okidač koji je samo ogolio dubinu suprotnosti između zapadnog i ruskog imperijalizma.

  Nadmetanje ovih imperijalista, kao i korumpirani pljačkaški sistem, doveli su Ukrajinu u skoro bezizlaznu situaciju, a sam narod učinili još siromašnijim. Sada se najšire mase u Ukrajini podstiču na međunacionalne sukobe i postaju sredstvo pomoću kojeg imperijalisti pokušavaju da ostvare svoje interese.

  Dosledno svojim internacionalističkim principima, PR podržava borbu ukrajinskog proletarijata da smogne snage i počne voditi aktivniju borbu protiv fašističke i nacionalističke marionetske vlasti i jedinstveno se odupre i zapadnom i ruskom imperijalizmu.

   Za mir među narodima Ukrajine!

   Smrt zapadnim i ruskim imperijalistima!

   Živela slobodna, radnička Ukrajina!

“Malograđani svih zemalja, ujedinimo se u fašizmu!”

smrt-fasizmu-2    Sukob dvije epohalno suprotstavljene klase – buržoazije i proletarijata se nastavlja u novim oblicima i na višem nivou. Oružje koje je kapitalizam iskovao u malograđanskim slojevima pokazalo se kao moćno sredstvo u očuvanju kapitalizma, prvenstveno kao najbolji tampon od „najezde proleterskih hordi“ na temelje samog sistema.

    Malograđanski slojevi su po svom društvenom položaju onaj sloj koji je razapet između svoga poluproleterskog položaja i težnje za moći buržoskog svijeta. Malogražanin je duboko nesrećan što ne može da bude dio buržoaskog svijeta, što je stalno u „čekaonici elite“, ali gaji i veliki prezir prema puku i „njegovom primitivizmu“. Malograđanin je servilan i gadljiv. On će sa suzama bacati cvijeće na tenkove koji idu da gaze po drugim narodima; on će istovremeno prvi biti na ulici kada vidi da je taj isti sistem gotov; on je i „Veliki Srbin“ i „Veliki Hrvat“ i „Veliki Evropejac“ kada treba; vjernik koji ljubi krst i suze roni za nestankom „tradicionalnih vrijednosti“; on je i na strani štrajkača protiv sistema i stalno nešto gunđa, ali će biti i prvi za „red i zakon“ uveden od tog istog sistema. Suština malograđanske pozicije je uvijek ista – očuvati svoj položaj negdje uz skute režima. Njegov prezir prema radničkoj klasi je daleko jači od straha koje osjeća buržoazija od radničke klase. Malograđaninu smetaju „ radnici koji smrde po gradskom prevozu kada se vraćaju sa posla“, „koji nemaju kulturu stanovanja i odišu primitivizmom“ i „koji samo loču, tuku svoje žene i prave sirotinju“. Malograđanina ne dotiču bombe po svijetu, niti dječije suze, izbjeglice, glad. Kapitalizam je uspio da razvije „novu ljudsku vrstu“ – neosjetljivu na patnju drugih, a uplašenu od svega i koja neprestalno drhti nad sopstevnim životom.

Continue Reading

Stav PR – Dole sa profašističkim režimom u Turskoj!

protesti_turska_2  PR je solidarna sa borbom narodnih masa protiv profašističkog režima u Turskoj.

  Najnoviji dogadjaji su potvrda da se narodnim masama može vladati, ali se ne može zauvijek vladati. Brutalnost koju decenijama spovodi turski režim u gušenju nacionalnih, gradanskih i socijalnih prava morao je dovesti do ove situacije, kada se u borbu protiv režima stvaraju zaceci širokog narodnog fronta. Ovoj pobuni je svakako doprinela i politika aktivnog ukljucivanja turskog režima na strani zapadnih imperijalista u njihovom ratu protiv naroda sveta. Bez obzira na trenutni ishod ovog otpora narodnih masa sigurno je da Turska više u politickom smislu ne može biti ista kao pre i da će sve protivrečnosti turskog društva u narednom peridu dobijati sve zaoštreniju formu…

  Ovo je i velika prilika i za turski revolucionarni pokret da iz strateške defanzive prede u takticku ofanzivu, kako bi pripremio mase za odlucnu borbu za rušenje profašističkog režima, samog kapitalizma i izbacivanja Turske iz lanca imperijalističkih saveznika. Ne treba posebno isticati da je ova borba narodnih masa u Turskoj direktni podsticaj masama na Balkanu i ojačaće njihov otpor kapitalizmu i imperijalističkoj zavisnosti…

9. maj, Dan pobede nad fašizmom

pobeda_fasizam_01   Dan pobede nad fašizmom je dan kada je nacistička Nemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svetskom ratu. Od dana kapitulacije nacističke Nemačke, 9. maj se svečano obeležava u velikom broju zemalja sveta. Samo se u našoj Srbiji, koja je toliko stradala od fašizma, taj dana pominje samo usput, kao da se stidimo što smo bili antifašisti. Ustvari više i ne znamo da li smo bili na strani fašizma ili antifašizma, jer se pišu neke nove istorije – oni koji su pali u borbi protiv fašizma se zaboravljaju, njihovi spomenici uklanjaju i ruše, a oni koji su bili na strani fašizma se aboliraju i čak proglašavaju antifašistima, iako znamo da je to laž.

Continue Reading

Otpor četništvu, kapitalizmu i modernom fašizmu u Srbiji

protest_sud_4   Otpor poodmaklom procesu reviziji istorije, rehabilataciji ratnih zločinaca i kolaboracionista za vreme Drugod svetskog rata, okupljanju monarhističkih snaga i klerofašističkih petokolonaša, kao i sve češće antifašističke akcije, naznake su jačanja novih političkih snaga u Srbiji.

   Istovremeno, socijalni bunt masa u širem regionu može biti podsticaj za obespravljenje mase na aktivniji otpor kapitalističkom sitemu u Srbiji i modernom fašizmu oličenom prvenstveno u praksi zapadnog imperijalizma.

   PR smatra da je deviza – Ko se ne suprotstavlja kapitalizmu nek ćuti o borbi protiv fašizma – imperativna za sve snage na levici.

   PR smatra da je borba protiv četništva, kapitalističkog sistema u Srbiji i najezde modernog fašizma jedinstvena i ujedno neodvojiva od borbe obespravljenih masa u širem regionu.

Fašizam kao rezerva

bil-maj10-05  Uspon fašista u Evropi je normalna pojava usled dubine i dužine krize imperijalizma. Evropski fašizam , za sada,  ide korak po korak, predstavljajući se kao nešto drugo u odnosu na fašizam tridesetih godina dvadesetog veka, što vladajuće klike u evropskim državama označavaju kao nešto prihvatljivo. No mase su se pokrenule u celom svetu spremne za bitku sa imperijalizmom, što će uskoro naterati i evropske fašiste da pokažu svoje brutalnije, pravo lice. Ono što je za evropski fašizam veliki problem je to što je Evropa preplavljena ekonomskim imigrantima koji su sa sobom doneli mnogo višu klasnu svest i veću odlučnost da se bore za svoja prava, i što je samo nagoveštaj  većih klasnih sukoba.

  Režimi na prostoru biše Jugoslavije, zbog sloma nacionalizma i neoliberalne idologije, pokušavaju da se održavaju na mešavini raznih ideja. Međutim, kriza je sve dublja, i pošto su ovi režimi u suštini protektorati i poluprotektorati, od kretanja na širem političkom planu zavisiće i oblik buržoaske ideologije koji će zastupati ove marionetske klike.

bil-maj10-06  Uspon fašizma u Evropi, borba američkog, evropskog i ruskog imperijalizma na prostoru Balkana, kao i uticaj klero-fašizma, postavljaju pred svim humanistima i levičarima, kao imperativni zahtev, da ojačaju anitfašistički pokret u novim uslovima.

   Ne američkom, evropskom i ruskom imperijalizmu!

   Sloboda balkanskim narodima!

   Svi u Antifa! 

   Neće proći!