Stav PR – Makedonija na raskršću

  Komunisti su odavno zauzeli jasan stav u vezi makedonskog nacionalnog pitanja i njihovog prava da brane svoju samostalnost i ime. Osuđivan je svaki pokušaj od strane bugarskih, grčkih i srpskih nacionalista da ospore postojanje makedonske nacije. Tako i danas osuđuju sve pokušaje balkanskih režima koji pokušavaju da ostvare svoje sitne šovinističke interese na račun naroda Makedonije, boreći se na strani nekog od imperijalista. 

  Samo pitanje izbora naziva države u kojoj će živeti je pitanje na koje odgovor mogu dati samo njeni građani. 

  Postojeći dogovor koji su postigle vlade Makedonije i Grčke oko imena formalno je u interesu naroda ovih zemalja ali je u suštini donet pod diktatom imperijalista i njihovih trenutnih interesa. Ta diktatura naravno nastavlja da gazi po pravima makedonskih, albanskih i ostalih masa. 

  Potpuno je neprihvatljivo da se koristi nastupajući referendum  kako bi narod Makedonije zvanično priznao okupaciju NATO pakta i EU imperijalista. 

  Podržavamo sve progresivne snage koje se bore za slobodu Makedonije i Grčke a protiv NATO snaga i svih imperijalista. Obaveza je svih i da se razbija mit da se balkanski narodi ne mogu odupreti ovim silama. Jedinstvo naroda Makedonije, Grčke i ostalih naroda na Balkanu ne može se graditi pod prikrivenim šovinizmom, niti pod dikatom imperijalista ili stavljanja pod NATO čizmu. Samo se ujedinjeni i ravnopravni narodi Balkana mogu osloboditi diktature kapitala i imperijalizma. 

  Za jedinstvo balkanskih naroda u otporu imperijalizmu!
  Balkanskim pokretom otpora!

Stav PR – septembar 2015

11986952_1181188135230002_5807163450725076891_n  PR je duži period napadala idejnu poziciju Sirize zbog njenog pogubnog uticaja na grčke osiromašene mase. Pri tome je PR podržavala sve one snage koje su se jasno distancirale od Sirize, odnosno aktivno vodili propaganda u grčkim masama protiv te reformističke i kapitulantske pozcije.

  Međutim, PR smatra da je ta idejna bitka protiv Sirize dobijena, prvenstveno zahvaljujući njenoj praksi koju je pokazala, ali nije dobijena protiv reformizma u samom grčkom lijevom pokretu. I ne samo grčkom.

Continue Reading

Stav PR – Referendum u Grčkoj

la-fg-greece-bailout-referendum-20150703  Proces propadanja grčkih masa i jačanja klasnog otpora se nastavlja.

  Najnoviji referendum u Grčkoj pokazuje sve veću polarizaciju u masama, ali i nagovještava dublje procese u samoj Evropi i na Balkanu. Grčke mase znaju šta neće i to trenutno ima većinsku podršku – one odbijaju diktat i ucjene međunarodnih lihvara i „disciplinovanje“ grčkog naroda. Dakle, grčke mase neće dalje da siromaše, bez obzira na „obavezu vraćanja dugova“. To je jasno i treba to raspoloženje masa prilikom analize budućih događaja uzeti kao bitnu polaznu činjenicu.

Continue Reading

Mladi, lijepi, pametni i nadobudni kapitulanti…

s8  Tokom Hladnog rata i podijeljenosti Evrope vodila se velika ideološka i propagandna borba „ko će koga“. Socijalistički lager, vjerujući u brzo nastupanje sljedeće etape socijalističkih revolucija, pokušavao je preko komunističkih partija pripremati mase za te događaje, dok je zapadni imperijalizam, između ostalog, preko modernog revizionizma, želio podriti samu idološku osnovu komunističkih partija. I zapadni imeprijalizam je i na tom polju bitke bio uspješniji. Moderni revizionizam se polako širio u birokratske strukture okoštalih komunističkih partija socijalističkog lagera, dok su zapadne komunističke partije počele da lutaju u svojoj ideološkoj orijentaciji. Za te komunističke partije u Zapadnoj Evropi svakako je prekretnica bila sedamdesetih godina XX vijeka kada je kapitalizam pokazivao znake prve veće krize posle Drugog svjetskog rata. Komunističke partije Italije, Španije i Francuske, koje su imale milionsko članstvo, već kontaminirano revizionizmom, samo su se odjenule još ogavnijim plaštom reformizma pod nazivom evrokomunizam. Sve ovo pod motom da bi se pokret modernizovao, odnosno prilagodio postojećoj situaciji. Izdajući osnovne ciljeve komunističkog i radničkog pokreta ove partije su ubrzano pripremile teren da nestanu sa političke scene. I nestale su vrlo brzo. I nije nikakva šteta. 

Continue Reading

Otpor grčkih masa

bil-maj10-03  Grčke mase su donele jasnu odluku. One ne prihvataju pomoć svetskih imperijalista, a sve češće i žešće ulaze u sukobe i sa represivnim aparatom države.

  No imperijalisti takodje ne smeju dozvoliti da se Grčka kriza prelije na ostale zemlje regiona, a posebno Zapadne Evrope. Zato imperijalisti kupuju vreme za grčki režim, pokušavajuči parama da održe taj režim na vlasti. Ukoliko dodje do većih sukoba izmedju pobunjenih narodnih masa sa policijom, vojskom i fašističkim falangama, imperijalisti će pomoči i čizmom u zavodjenju vojno-fašističke diktature.

  Ono što se trenutno nameće  kao pitanje je da li su grčke mase  spremne da idu u produbljivanje klasnih borbi sa režimom i imperijalistima, odnosno,  da li postoji politička snaga koja će poveti mase u stvarni klasni rat. No jedno je sigurno – da dužina krize  i sve radikalnije ponašanje narodnih  masa vodi i ka stasavanju jedna takve snage.

  Solidarni sa pobunjenim grčkim narodnim masama!