Pomoći ljudima u nevolji!

izbeglice02  Pomoći ljudima u nevolji su osjećaj i potreba koji su itekako prisutni kod ljudi na Balkanu, zajedno sa stalno podsticanom mržnjom da se naudi i nanese zlo prvom susjedu samo ako je različite vjere, nacije, opredeljenja… pa i zbog samog njegovog izgleda. I ta borba dobra i zla, progresa i zaostalosti, pravednosti i sveopšte nepravde je nešto od čega se ne možemo lako osloboditi, čak ni onda kada nam se čini da materijalno situirani možemo pobjeći u osamu svoje sebičnosti i neosetljivosti za ljudsku patnju.

Continue Reading

Bauk migracija hara Evropom

migranti02  Talasi migracija drmaju Evropu. Nude se različiti odgovori, ali uglavnom je reč o istoj retorici i ideologiji upakovanoj u ne tako različita pakovanja – od pokušaja da se pojedine zemlje EU zaštite žicom i zidovima, do onih suptilnijih pokušaja da se “reši ovo pitanje”. Međutim, ukoliko želimo da razumemo ovu pojavu, ne smemo je izmeštati kako iz užeg, tako ni iz šireg konteksta.

Continue Reading

Protiv jačanja rasizma u Srbiji!

azilanti_01  Za nekoliko stotina azilanata, koji već neko vreme žive u šumama u okolini Bogovađe, doneta je odluka od strane vlasti da im se utočište pruži u okolini Obrenovca, ali je to naišlo na negodovanje lokalne vlasti i meštana. Sa prvim snegom uslovi su postali još teži. Azilanti se od jutros se nalaze u autobusima zbog blokiranog puta.

  Fašističkim grupama i partijama je ovo dobra prilika za ubiranje političkih poena, a režimu nova prilika da se skrene pažnja sa stvarnih problema društva. Socijalni bes naroda se kanališe na mržnju prema azilantima ili Romima,a ne prema bezobzirnoj diktaturi kapitala koja ih čini sve siromašnijim i gura u beznađe. Za njih problem nije u sistemima koji su te azilante naterali da sigurnost od ratova i siromaštva potraže u nekoj od „naprednih“ zemalja zapada. Lako su ti meštani zaboravili kolone izbeglica srpskog naroda koje vole da pominju jedino kada im treba kada se busaju u "patritoska prsa".
Divljanje meštana Obrenovca, a sutra bilo kog drugog mesta u Srbiji, koji su prevareni da su im ti alizanti tu da im otmu radna mesta ili hranu, dobra je osnova da fašistička ideologija postane satavni deo razmišljanja "običnog građanina Srbije" i da fašističke organizacije krenu i u legalnu borbu za osvajanje vlasti.

  U stvari, u Srbiji se ne dešava ništa posebno u odnosu na ostale zemlje Evrope, gde fašizam sve više odnosi prevagu potpomognut malograđanskim slojevima, odnosno tzv srednjom klasom.

  Dići glas protiv jačanja rasizma u Srbiji je naša obaveza, uz jedan vrlo bitan uslov – Ko neće da se bori protiv kapitalizma, znači samog sistema, nek ćuti o fašizmu!