Dobro je!

  "Na početku rata smo gubili protiv Njemaca, protiv ustaša, protiv domobrana, protiv Talijana, protiv četnika, protiv svih mogućih formacija. Nijesmo bili prekaljeni. Kada smo se prekalili, ovi naši čobani, polupismeni i nepismeni, tukli su ih kao stoku.“
  – Vlado Dapčević

  Uspon svakog revolucionarnog pokreta praćen je decenijskom borbom da taj pokret uhvati korene, da izdrži najsurovije udare režima i ne poklekne. Onog trenutka kada se pokret, ma koliko veliki bio, poveže sa masama, neminovno će akumulirati takvu snagu da ga je skoro više nemoguće poraziti. Njegove bitke tada nisu više samo izraz brojčanog odnosa snage, materijalnih i vojnih mogućnosti, nego prvenstveno zavise od uspostavljenog odnosa pokreta i masa, odnosno koliko je pokret izraz stvarnih klasnih težnji tih masa.

  Bijeda ljevice na evropskom tlu u drugoj polovini XX vijeka je bila posljedica potpune njene idejne kapitulacije pred klasnim protivnikom, višedecenijskog potkupljivanja kojima je bila izložena radnička klasa Evrope i privilegovanog položaja u odnosu na proletere ostalih zemalja. No, taj period je za nama i to je dobro za neko novo buđenje revolucionarnog pokreta i na prostoru Evrope.

Nastavi čitanje

Zašto Balkanski pokret otpora?

  PR polazi od najelementarnije činjenice da balkanske mase danas nisu spremne da krvare u ime viših interesa imperijalista. Neće da ginu za ciljeve i ideje koje zakonitostima istorijskih procesa mase nužno odbacuju po svijetu, jer ti ciljevi počivaju na idejama prevaziđenog sistema kapitalizma, posebno neoliberalnog kapitala i koji im nosi samo ropstvo, ratove, smrt, izbjeglištvo, poniženje, gubitak svakog identiteta, besmisao…

  Polazeći od stava da je poraz imeprijalizma u interesu svih obespravljenih masa, i u interesu čovječanstva, nužno nameće potrebu za stvaranjem sile na Balkanu koja će se oduprijeti nametanju te lažne dileme o nužnosti svrstavanja uz jedne imperijaliste, i koja će otrgnuti mase iz tog ropskog zagrljaja – da ne budu uvučene u njihove sukobe, odnosno da što manje budu uvučene i krenu put oslobođenja iz ropstva. Ta ideja je ideja Balkanskog pokreta otpora. Ista ona ideja koja je vodila jugoslovenske, grčke i albanske partizane u borbi protiv fašizma, sada u novim okolnostima i sa starim i novim oblicima borbe i sa starim i novim oblicima fašizma i njegovim protagonistima.

Nastavi čitanje

Podrška pravednoj borbi

05  Aktivisti Partije rada su nastavili propagandne aktivnosti kao izraz solidarnosti sa pravednom borbom kurdskog naroda za svoju slobodu. Ujedno su te aktivnosti i znak podrške jedinstvu kurdskog i turskog revolucionarnog pokreta.

  Ovaj put je izvedena propagandna akcija ispred turske ambasade u Beogradu.

  Ćutanje pred terorom turskog režima nad kurdskim narodom je kapitulacija pred najezdom fašizma ne samo u Turskoj, nego i u Evropi kao i na Balkanu. To ćutanje i sama kapitulacija je diktirana ciljevima imperijalista (SAD, Evrope i Rusije), koji u ostvarenju sopstvenih interesa više ne prezaju ni od čega. Pravo na upotrebu sile, dogovaranje na račun drugih naroda, masovni zločini i razaranja za njih su nešto što se podrazumijeva; stoga ti globalni teroristi više ne osjećaju potrebu da se pravdaju bilo kome. I zato je ćutanje pred ovakvom politikom globalnih terorista ne samo izraz licemerja ili kukavičluka, nego i stajanje na stranu tih modernih fašista i zlikovaca. 

« 1 of 2 »

Nastavi čitanje

Ljevica koja to nije

levica-01  Ponovo se i sve više priča o ljevici. Na prostorima bivše Jugoslavije i Balkana je za sada to više nalik modnom trendu nego što je izraz klasnog sukoba koji predvode organizovane snage. Ponovo i tu pokušavaju da cvjetaju neki stari cvjetovi, ali ima i naznaka da će nići i neki novi. To je neminovno u sadašnjim surovim uslovima kapitalističke datosti i kroz nametnuto ropstvo najširim slojevima, kao i svakodnevnu njihovu spoznaju gubljenja sopstvene ljudskosti.

  Posljedice neoliberalne diktature po svijet su sve pogubnije. Aveti prošlosti, od vjerskog fanatizma do raznih oblika fašizma, podstiču se na sve strane. Sukobi i novi ratovi su pred vratima. Mnogi bi da spasavaju jedan svijet koji se ruši pred njihovim očima, ali su nemoćni i ne znaju kako bi to radili. Kao da je svima dosta tog kapitalizma i htjeli bi ga se otarasiti, po onoj narodnoj – ”pustili bi mi rado njega, ali on neće nas”. Sve jače diktatura kapitala steže omču oko vrata, ne samo pojedincu, radničkoj klasi, već cijelim narodima. Steže omču i vodi ih ka nečemu zastrašujućem…

  Šta bi onda bilo to emancipatorsko u današnjoj ljevici? Koji je to novi kvalitativni skok koji se zahtjeva od nje? 

Nastavi čitanje

Osnovana je oružana grupa Slobodarske snage žena u Turskoj

zene-borci-turska-2015  “Ovaj tekst predstavlja deklaraciju Slobodarskih snaga žena, borbenog pokreta žena koje su hiljadama godina podizale zastavu pobune protiv sistema eksploatacije,” navodi se na početku teksta. 

  “Osnovni cilj Slobodarskih snaga žena je eliminacija patrijarhalnog terora”, piše grupa autorki. “Naše doba je najmračnije doba u ljudskoj istoriji. Mi, žene, koje činimo polovinu sveta, borimo se za opstanak, pod napadom najrazvijenijih instrumenata patrijarhalnog sistema koji je ujedinjen sa najrazvijenijom i najsurovijom kapitalističkom fazom. 

Nastavi čitanje

Pripreme za internacionalne brigade u Rojavi

no-pasaran-2  Poziv od strane Marksističko-lenjinističke komunističke partije (MLKP) za "obranu Rojava revolucije" je odjeknulo u Europi, kao i Turskoj. Internacionalisti, revolucionari su počeli putovati u zemlju revolucije. Cilj je uspostaviti internacionalne brigade za obranu revolucije i širiti plamen revolucije u cijelom svijetu.

  Rojava revolucija ne donosi samo vijest o novom životu narodima Bliskog istoka, već i narodima cijelog svijeta.
MLKP je prva organizacija u turskom revolucionarnog pokreta koja je odgovorila na revoluciju u Rojava. Od početka revolucije tamo je zauzela svoje mjesto, iako sa skromnim vojnim snaga, u izgradnji revolucije je na prvoj crti. MLKP sada pokušava formirati internacionalne brigade i u kontaktu je s revolucionarnim organizacijama iz Latinske Amerike, Europe, od Balkana do Dalekog istoka.

Nastavi čitanje

Nastavlja se!

  Mase na prostoru bivše Jugoslavije i Balkana su već jednom pokazale da mogu izvesti socijalističke revolucije, ukinuti osnove kapitalističkog sistema i organizovati društva gdje su najširi slojevi društva (ogromna većina) imala veća prava i bolje socijalne uslove za život nego što je to danas. To će se neminovno ponovo desiti – u drugim uslovima, na višem stupnju i sa još pravednijim društvenim odnosima. Stvaranje revolucionarnog subjekta, širenje svijesti o potrebi rušenja diktature kapitala i vođenje klasnih bitaka nije samo izraz našeg djelovanja i naših želja. To je zakonitost istorije.

Jedino revolucijom! 
Balkanskim pokretom otpora!

Solidarnost sa borbom kurdskog naroda za slobodu

rojava_01  U mnogim delovima Sirije, oružani sukobi traju više od dve godine. U ratu u Siriji je na jednoj strani Asadov režim sa podrškom Rusije, Kine i Irana, a sa druge strane su plaćenici poput Slobodne sirijske armije podržani od strane zapadnih imperijalista, Turske, S. Arabije i Katara. Treća sila ISIL, odnosno samoproglašena Islamska država, pojavila se kao snaga čije je stvaranje potpomagao zapadni imperijalizam s ciljem jačanja sopstvene pozicije, ali ISIL sada nastupa i samostalno, trenutno remeti mnoge imperijalne interese, a nastupa sa krajnje reakcionarnih pozicija.

Nastavi čitanje

Neprijatelj sistema!

protesti_sa_2014_01  Poznato je, da je Francuska buržoaska revolucija srušila stari feudalni poredak u Evropi i da su se pojavile nove klase. Ekonomsku i političku moć je posjedovala buržoazija, dok se oslobođeno seljaštvo i radništvo u usponu borilo da stekne neka svoja osnovna prava. Poslije kratkotrajnog saveza među tim klasama, nastavljena je krvava klasna bitka, i koja traje do današnjih dana. Poslije početne apsolutne vlasti buržoazije, činilo se da će kapitalistički poredak vječno trajati. Onda su seljaci i radnici uzvratili svojim revolucijama i izgradnjom društva u kojem su oni imali političku i ekonomsku moć i prava. Sa pobjedom Oktobarske i Kineske revolucije opet se činilo da je kapitalizam već izgubio bitku. No, kapitalistički sistem se pregrupisao i putem fašizma i vođenjem stalnih ratova pokušao je održati svoje pozicije. Porazi koje su doživjeli tzv. socijalistički sistemi s krajem XX vijeka, u prvom trenutku ponovo su aktuelizovali ideju da je “komunizam mrtav” , a što znači da nema besklasnog društva i da se mora znati“ rad, red i poredak”. No, i to je kratko trajalo. Kapitalizam se našao u strahovitoj krizi, najgoroj do sada, i koja ozbiljno prijeti izbijanjem opšteg rata, pa čak i uništenjem čovječanstva. Izgleda kao da je nastupio period opšteg haosa.

Nastavi čitanje

Pravo na pobunu!

10648962_955190337829784_8908909237720915019_o  O narodu se može govoriti na dva načina – stoka, koja je zaslužila da bude gažena, i o njegovoj snazi da u određenim istorijskim trenucima napravi istorijski iskorak. U prvom slučaju se govori o stoci koja je spremna da služi, prašta i ulizuje se svojim vlastodršcima. I to nije karakteristično samo za Srbe, Bošnjake, Hrvate, Albance… To je nešto univerzalno. Samo su forme tog sluganstva različite. I to traje dok se ne stvore određene istorijske okolnosti, odnosno, kako bi neki rekli, dok stepen klasnih protivrječnosti ne dođe do pucanja.

Nastavi čitanje