Nema rata bez amera i rusa brata!

  Najavu novog rata na Balkanu je moguće predvideti samo kroz prizmu odnosa velikih sila, u prvom redu SAD-a i Rusije.

  No prije nego pokušamo da damo ocjenu njihovih odnosa i kuda sve to vodi, par riječi i o balkanskim režimima, kao statistima tog rata. Statistima koji ne mogu narode svojih zemalja ni puškom natjerati da ratuju za “svete nacionalne ciljeve”, a što je na jednom plakatu ne tako davno i ispisano – “Neću vašu slugansku pušku!”.

  Znači narodi neće rat, a da li ga hoće vladajuće klike balkanskih zemalja?

Continue Reading

Narodnim ratom protiv rata

narodnim-ratom-01  Davno je spoznato da je rat samo produženo sredstvo politike. Kada politika, bolje reći pljačka sopstvenog naroda ili kolonija po svijetu zapadne u krizu, kad nije više moguća enormna oplodnja kaptala, i kad se mora razriješiti sve na boljnom polju. Kome sve pripada ta pljačka? I kome pripada to „naše“? Čija postaju naša polja, rude, rijeke, fabrike, životi, budućnost…? No, svakome ratu prethodi dugi niz „dešavanja“ puni lažnog optimizma, lažnih projekata, uljuljkivanja naroda, tupljenja klasnog oprora, masovne manipulacije, mitomanije, duhovne pustoši, gubljenje osjećaja za ljudske vrijednosti, fašizacija društva i, nadasve, sve većeg socijalnog propadanja i beznađa – širenja poslednjeg raspoloženja…

Continue Reading

Globalni predatori i Balkanski pokret otpora

kolaz02  Zakon centralizacije i koncentracije kapitala u što manjem broju ruku se ispoljava u zastrašujućoj formi. Kapital se koncentrisao da li u 350 najmoćnijih pоrodica ili 170 najmoćnijih multinacionalnih kompanija, manje ili više, svejedno je. Postavlja se samo jedno pitanje – šta ti subjekti koji posjeduju i upravljaju tim kapitalom žele postići – koji su njihovi ciljevi? Dosadašnje istorijsko iskustvo nam govori da je taj njihоv projekаt zastrašujući. Osjećamo to „konačno rješenje“, i plašimo ga se. No, isto tako znamo da pоstoje i istorijski procesi koji su se uvijek smijali u lice svim tim „moćnicima“ i činili ih tragikomičnim baš u toj konačnosti.

Continue Reading

Stav PR – Zapadni podanici i četničko-ruski petokolonaši

2014-05-25  Crna Gora je postala zanimljiva tačka u vezi odmeravanja snaga najmoćnijih imperijalista na Balkanu. SAD se žuri da Balkan stavi pod potpunu kontrolu NATO-a, ili čak da otvori još jedno žarište protiv ruskog imeprijalizma. Ruskim imperijalistima odgovara da otežaju to zaokruživanje balkanskih zemalja u tzv. evroatlanske strukture, odnosno njihovo pretvaranje u sredstvo geostrateških interesa zapadnih imperijalista.

Continue Reading

Zatišje pred svjetski sukob imperijalista i dugotrajni klasni rat

klasni02  Ništa više ne može zaustaviti globalni sukob imperijalista izuzev revolucionarnog talasa u samim trvđavama imperijalizma – SAD-u, EU, Rusiji, Kini i ostalim regionalnim imperijalnim silama.

  S jedne strane nam se čini da se svijet pod naletom imperijalne agresije, terorizma, vjerskog fanatizma, fašizma slama i da su oživjeli svi atavizmi prošlih epoha. Da svijet ravnodušno i bespomoćno gleda kako “opšte zlo“ u raznim formama osvaja sve više i više. Ruši se pred tim naletom stari građanski svijet, pretvarajući se u neko čudovište, promaljajući svoje zaštrašujuće lice iza otrcanih fraza o demokratiji i ljudskim pravima. Vrši se neumitno prevrednovanje svih vrijednosti građanske epohe. Na djelu su novi oblici modernog fašizma koji prijeti da dobije zastrašujuću formu. I taj moderni fašizam se u jednom nije nimalo promijenio u odnosu na fašizam četrdesetih godina dvadestog vijeka – ljudski život ne predstavlja nista. Deviza da je sve dozvoljeno ukoliko imaš moć, postaje osnovna vodilja skoro svima.

Continue Reading

Crna Gora i NATO

2014_cg_16  NATO je za jedne “garant slobodnog svijeta“, za druge „ekspanzionistička sila američkog imperijalizma", a za treće „teroristička organizacija modernog fašizma“. Zavisi ko kako gleda. Uglavnom to mišljenje se formira i zavisi i od proporciji koliko ko treba da pred NATO savije kičmu, od veličine pritiska NATO čizme po jedinici površine neke zemlje, od količine bombi po kvadratnom kilometru ili od broja ubijenih civila. Da ne zaboravimo – i od broja plaćenika ove zločinačke organizacije, odnosno i od stepena otpora koji neki narod ili oslobodilački pokret pruža.

Continue Reading

Ginite braćo, plivajte u krvi…

ukrajina_01  O sukobu o Ukrajini se uglavnom zna, ko hoće da zna i ko hoće da objektivno sagleda situaciju. Ruski „imperijalni medvjed“ se probudio i želi svoj dio kolača u imperijalnoj podijeli i pljački svijeta. Istovremeno taj „medvjed“ se grčevito bori da zaustavi zločinačku najezdu zapadnog imperijalizma da razbije Rusiju i ovlada njenim resursima. 

  Ukrajina se našla između čekića i nakovnja. Težnja ukrajinskog naroda da se oslobodi korumpiranog režima i dominacije ruskih imperijalista, iskoristio je zapadni imperijalizam, prvenstveno SAD, da putem nacionalista i fašista silom preuzme vlast. Usled poraza koji je doživio smjenom režima u Kijevu, ruski imperijalizam je požurio da uzme svoj dio. Povratio je Krim i faktički uzeo dio teritorije Ukrajine, gdje živi većinom ruski narod. Novouspostavljeni režim, koji je čak manje od protektorata, pod diktatom SAD neprestano kreće u ratne okršaje kako bi „oslobodio „ teritoriju Ukrajine, a u stvari uvukao Rusiju u rat. Gine se stalno i na jednoj i drugoj strani, a sve više civila, što je logika rasplamsavanja svakog ratnog sukoba.

  Postoji li izlaz iz ove situacije, koja sve više prijeti da označi i početak novog globalnog rata?

  Da, postoji. 

Continue Reading

NATO plaćenici i ruski petokolonaši – novi kolaboracionisti!

shah   Nakon izbora u Srbiji, prethodnih dešavanja u Makedoniji, trenutne situacije na Kosovu, postaje jasnije da je borba imperijalista za ovaj prostor Balkana dobila oštriju formu i da će, ostane li trenutni odnos klasnih snaga, cijenu toga u još većoj mjeri plaćati narodi tog prostora.

  Ruski petokolonaši, ohrabreni izborima u Srbiji, kursom koji sprovodi Rusija prema zapadnom imperijalizmu kao i nalozima iz Moskve, krenuli se da se mobilišu, propagirajući otvoreni kolaboracionizam. Dotle su se NATO plaćenici iznenada našli u defanzivi. Taktika postepenog zaokruživanja Srbije pod NATO kontrolu očito ne ide željenom brzinom. U novonastaloj situaciji NATO plaćenici moraju prvo da konsoliduju redove, da bi se onda borba podigla na viši stepen. Trenutna miroljubiva retorika je samo dobijanje na vremenu u pregruprisavanju snaga. To potrvđuje i histerični apel američke administracije da se Grčka i Makedonija što prije dogovore oko imena Makedonije, kako bi ona ulaskom u NATO ojačala njegove pozicije, usled situacije u Srbiji, Kosovu, Grčkoj i samoj Makedoniji. U tu svrhu su i izjave predstavnika hrvatskog režima kako Hrvatska čvrsto stoji na ispunjenju NATO zahtjeva i njegovoj misiji, kao i svakodnevni vapaji crnogorskog rukovodstva da Crna Gora treba što prije da bude primjljena u NATO.

Continue Reading

Ne na izbore – u marš gladnih radnika i nezaposlenih – u pokrete masa!

akcija-27mart11_1   U Srbiji se zahuktava predizborna kampanja. Psi opštenarodne pljačke, bilo da se nazivaju pozicijom ili opozicijom, raznim međusobnim dogovorima pokušavaju da nastave sa dosadašnjom praksom otimanja budućnosti sopstvenom narodu. Istovremeno kod njih svih postoji izvestan strah da bi se pokreti masa u svetu mogli preliti i na ulice gradova Srbije. Oni će se truditi da izbori što pre prođu, kako bi sve u suštini ostalo isto, jer to odgovara svim političkim partijama. Zato je i budžet za narednu godinu u Srbiji napravljen tako da zadovolji samo one koji mogu trenutno ugrožavati postojeći sistem, a to su srednji slojevi. On nije pravljen za poboljšanje položaja radništva koje svakodnevno ostaje u sve većem broju bez posla, već za policajce, državne činovnike, sve one koji su na "državnim jaslama" i koji su najbolji branitelji postojećeg poretka. Ta srednja klasa je ta koja se buni u okviru postojećeg sistema, čuvajući njegove temelje, jer time najbolje čuva svoju poziciju. Tako da imamo paradoksalnu situaciju da su umesto radnika policajci u štrajku i na ulici u protestu; korupciju koja je proglašena za najveće zlom sistema, dok se istovremeno za sve slučajeve krupnog kriminala ubrzano štancuju "oproštajnice grehova" – dogovor o otkupu grehova ili kupovina kućnog pritvora koji nikog ne obavezuje; masovne ubice i ratne zločince čije su knjige bestseleri; sirotinju nad čijom se nesrećom prave uspešne tv emisije. I sve to podržava ta srednja klasa koja je za Kosovo u Srbiji ali i za Evropu. Ona je nešto između – prilagodljivo. Ona malo protestuje, malo se etablira u sistem, malo krade i malo protestuje protiv korupcije. Ona je servilna i "prkosna". Ona je infuzija kapitalističkog sistema. Ona je oslonac izborne mašine.

« 5 of 6 »

Continue Reading