Internacionalna solidarnost

  Partija rada još jednom izražava solidarnost sa borbom kurdskog naroda za nacionalno i socijalno oslobođenje. Ta borba, iako se vodi u izrazito nepovoljnim uslovima, uz mnoštvo neprijatelja i sa ogromnim žrtvama, nosi u sebi klice budućeg društva. Društva koje se javlja uprkos nasrtajima modernog fašizma i reakcionara svih vrsta. Ta borba je borba za slobodu naroda od imperijalističkog ropstva i rušenja svih oblika kapitalističke diktature i patrijarhalnog svijeta.

Živjela slobodarska borba kurdskog naroda! 
Balkanskim pokretom otpora!  

 

Zavrsna deklaracija sastanka partija i organizacija sa balkana u vezi sa pozivom ICOR Evrope

konferencija-balkan-02  Delegati sedam partija i organizacija iz Bugarske, bivše Jugoslavije, Turske – Kurdistana i iz Rumunije su učestvovali na Prvoj Balkanskoj konferenciji ICOR Evrope. U solidarnoj diskusiji, učesnici su obavjestili o situaciji u različitim zemljama Balkana i o politici ugnjetavanja, eksploatacije i pljačke koju vode imperijalisti. Želja svih je jača saradnja revolucionarnih snaga uz posebnu povezanost u kritici revizionizma i izdaje socijalizma. Isto tako je izražena potreba izboriti se sa dubokim uticajem revizionizma u radničkom pokretu.

  Drugovi su izvjestili o jačanju i o aktiviranju revolucionarne marksističko-lenjinističke snage u borbi za oslobođenje čovječanstva od kapitalizma. Takođe velika interes i solidarnost sa kurdskom oslobodilačkom borbom je bio izraz za to. Poziv za formiranje međunarodnih brigada za Kobani / Rožava i pakt solidarnosti su najavljene.

  Prva Balkanska Konferencija je pokazala da moramo naučiti kako da radimo zajedno u našoj zajedničkoj borbi za oslobođenje. Učesnici konferencije su ujedinjeni o organizovanju više sastanaka i konferencija koje će da se bave teorijskim i praktičnim zadacima.

  Deklaracija jednoglasno usvojena.  

  Sofija, 21. mart 2015.

Šta to beše internacionalizam?

10941820_411886988975736_2756423825119463060_n  Nekada se kao primjer internacionalizma u radničkom pokretu navodila borba u Španiji, kada se išlo  u borbu protiv nadolazećeg fašizma, kao i tokom Drugog svjetskog rata i partizanskih pokreta, kada je bilo pitanje biti ili ne biti. Posle je sve krenulo nekim drugim tokom i pojam internacionalizma se počeo “kvariti”. I kako je slabila revolucionarnost pokreta u Evropi, tako je i slabila sama internacionalistička solidarnost. Oni koji su se i dalje “kleli” u internacionalizam su u praksi padali na najgore pozicije nacionalizma, šovinizma i revizionizma.

  Internacionalizam proizilizi iz osnovne idejne postavke radničkog pokreta  da – “proleteri nemaju otažbinu”, što znači da je dužnost svakog revolucionara “da ubije” svaku uskogrudost u sebi; sve te naslage prošlosti, tradicije i ne stane iza svoje nacije, otaždbine, države – da ga ne ponesu emocije i  opijum koji širi buržoska propaganda o “uzvišenim ciljevima” da bi vladala masama, odnosno da savlada strah u sebi i kaže istinu, i tu istinu brani u praksi. Da je brani, ne samo riječima, nego u praksi, bez obzira na posljedice.

  Internacionalizam, kao i klasna borba, nisu apstraktne kategorije, nego nešto vrlo konkretno, opipljivo, teško, često i krvavo.

Continue Reading

Solidarnost sa borbom kurdskog naroda za slobodu

rojava_01  U mnogim delovima Sirije, oružani sukobi traju više od dve godine. U ratu u Siriji je na jednoj strani Asadov režim sa podrškom Rusije, Kine i Irana, a sa druge strane su plaćenici poput Slobodne sirijske armije podržani od strane zapadnih imperijalista, Turske, S. Arabije i Katara. Treća sila ISIL, odnosno samoproglašena Islamska država, pojavila se kao snaga čije je stvaranje potpomagao zapadni imperijalizam s ciljem jačanja sopstvene pozicije, ali ISIL sada nastupa i samostalno, trenutno remeti mnoge imperijalne interese, a nastupa sa krajnje reakcionarnih pozicija.

Continue Reading

Solidarnost sa političkim zatvorenicima

protest_ambasada_1

protest_ambasada_2protest_ambasada_3

  Pripadnici PR, uz podršku drugova, izveli su 12. septembra akciju solidarnosti sa političkim zatvorenicima u Turskoj. Turski profašistički režim nemilosrdno se obračunava sa svima koji podignu svoj glas protesta. Zatvori su prepuni političkih zatvorenika, osuđenih na dugogodišnje kazne, a svaka aktivnost u suprotstavljanju režimu se podvodi pod terorizam. Međutim, otpor naroda iz dana u dan sve više raste i sukobi između narodnih masa i policije su sve češći i žešći. Akcija pripadnika PR je izvedena ispred turske ambasade u Beogradu, pod geslom – NARODNI OTPOR SE NE MOŽE ZAKLJUČATI!