Stav PR – mart 2013

bilten-logo

   PR ponavlja svoje stavove date još 1999. godine u vreme napada NATO-pakta na Srbiju i Crnu Goru. U tim stavovima stoji da su tim napadom okončani ratovi na prostoru bivše Jugoslavije započeti devedesetih godina XX veka, slomljena agresivna moć velikosrpskog nacionalizma i omogućeno albanskom narodu na Kosovu da se oslobodi dominacije režima u Beogradu. Istovremeno je ovom intervencijom NATO došao na korak od zaokruživanja svog prisustva na Balkanu. Napad NATO alijanse je bio u tom istorijskom trenutku u interesu naroda bivše Jugoslavije, jer nije bilo sile stvorene od njenih naroda koja bi zaustavila desetogodišnja razaranja, zločine, stradanja, egzoduse naroda i divljanja vojnih i paravojnih bandi nacionalističkih režima.

   PR ističe da je dolazak NATO-a na Balkan u službi zaštite marionetskih režima od pobune narodnih masa i omogućava neokolonijalnu poziciju zapadnom imperijalizmu.

   Jedan od osnovnih ciljeva PR da vodi aktivnu propagandu protiv prisustva NATO snaga i svih drugih institucija imperijalizma na prostoru Balkana, kao i da preduzima druge aktivnosti u cilju stvaranja antiimperijalističkog pokreta otpora balkanskih naroda.

Otpor četništvu, kapitalizmu i modernom fašizmu u Srbiji

protest_sud_4   Otpor poodmaklom procesu reviziji istorije, rehabilataciji ratnih zločinaca i kolaboracionista za vreme Drugod svetskog rata, okupljanju monarhističkih snaga i klerofašističkih petokolonaša, kao i sve češće antifašističke akcije, naznake su jačanja novih političkih snaga u Srbiji.

   Istovremeno, socijalni bunt masa u širem regionu može biti podsticaj za obespravljenje mase na aktivniji otpor kapitalističkom sitemu u Srbiji i modernom fašizmu oličenom prvenstveno u praksi zapadnog imperijalizma.

   PR smatra da je deviza – Ko se ne suprotstavlja kapitalizmu nek ćuti o borbi protiv fašizma – imperativna za sve snage na levici.

   PR smatra da je borba protiv četništva, kapitalističkog sistema u Srbiji i najezde modernog fašizma jedinstvena i ujedno neodvojiva od borbe obespravljenih masa u širem regionu.

Stav PR – Kosovo

   PR je od svog osnivanja podržavala pravednu borbu albanskog naroda na Kosovu za svoje pravo na samoopredeljenje.

  Posle intervencije NATO pakta došlo je do sloma militantnog velikosrpskog nacionalizma i stavljanje Srbije i Kosova pod dominaciju zapadnih imperijalista.

  Političke elite u Beogradu i Prištini i dalje koriste tzv. albansko pitanja za ostvarenje svojih unutarpolitičkih ciljeva. Nepriznavanjem Kosova kao samostalne države režim u Beogradu koristi kao razlog da nezadovoljstvo masa u Srbiji stalno usmerava u drugom pravcu, povremeno raspirujući nacionalističku mržnju, kao i da na tom pitanju dobije što veće povlastice od zapadnih imperijalista. Krajnji cilj režima u Beogradu nije da povrati dominaciju nad Kosovom, jer zna da je to nemoguće, već da izgradi što povoljniju poziciju na Balkanu. Zamrzavanje postojećeg stanja u odnosima sa Kosovom i odugovlačenje u uspostavljanju potpunih odnosa između dve države je, po proceni režima u Beogradu, karta koja na duže staze može biti od koristi za njih.

  Politička elita na Kosovu je svesna da je rešavanje odnosa sa Srbijom dug proces i da im takva situacija u suštini odgovara, jer albanske mase će teže krenuti u otvorenu pobuni protiv marionetske vlasti, i svojoj borbi dati klasni i antiimperijalistički karakter, dokle god postoji pretnja od Srbije. Međutim, teška ekonomska situacija na Kosovu, sve veće nezadovoljstvo u masama, kao i spoljni u unutrašnji pritisci određenih snaga, primoravaju vlasti u Prištinu da preduzme korake na uspostavljanju potpune kontrole nad celokupnom teritorijom Kosova i naprave iskorake iz statusa protektorata.

  Marionetski vlasti u Beogradu i Prištini nemaju vojne snage za neke radikalnije poteze, pogotovo bez saglasnosti svojih mentora. Nikakvi veći sukobi i destabilizacija regiona nisu u ovom trenutku i interesu zapadnog imperijalizma, jer bi bilo kakva eskalacija nasilja vodila otvaranju mnogih pitanja na Balkanu, a što bi u krajnjem ishodu moglo voditi gubljenju pozicije zapadnog imperijalizma u ovom regionu.

  Srpske i albanske mase, preokupirane svakodnevnim životnim problemima, nisu spremne ni na kakve sukobe i otvorene su za saradnju. Međutim, postojeće nezadovoljstvo masa u srpskom i albanskom narodu ne može iskoristiti revolucionarni subjekat koji je slab. Nacionalistička i neoliberalna svest u masama trenutno preovlađuju nad demokratskom proleterskom svesti. Svaka pojava i jačanje proleterske svesti, kroz otpor uspostavljenim klasnim odnosima, u startu se minimizira i razbija od strane struktura vlasti, vladajuće kapitalističke klase, potkupljenih sindikata i medija koji su u njihovim rukama. No kriza imperijalizma svakim danom dovodi do jačanja i fašizma i antifašizma na teritoriji cele Evrope. Od mogućnosti imperijalizma da zavede fašizam u Evropi, kao i snage ruskog imperijalizma da ojača svoje prisustvo u Srbiji,  zavisi i priroda budućih odnosa između Srbije i Kosova, odnosno na području celokupnog Balkana.

  PR smatra da se zajedništvo među albanskim i srpskim narodom ne može graditi u uslovima diktature krupnog finansijskog kapitala, odnosno ono se može graditi samo porazom imperijalizma na Balkanu. 

   PR je za mir i protiv sukoba između albanskog i srpskog naroda. Odlučno je protiv fašističkih hordi na Kosovu instruiranih od strane beogradskog režima, kao i onih snaga u albanskom narodu koji rešenje nacionalnog pitanja albanskog naroda vide kroz stvaranje etničke države na «albanskom etničkom prostoru».

   PR podržava pravo naroda Kosova da se izjasne s kim i kako ce živeti, odnosno da li ce to biti u okviru samostalne države Kosovo, ujedinjenog sa Albanijom ili u zajednici balkanskih naroda. Ali PR je za ravnopravni status svih naroda na Kosovu. To se ne može ostvariti u uslovima sadašnje marionetske vlasti na Kosovu, mešanjem beogradskog režima u prilike na Kosovu i protektoratom imperijalista. To se može ostvariti samo radikalnom promenom društvenih odnosa u Srbiji i na Kosovu.

  Parola – «svi Albanci u jednu državu» isto je tako fašistička i pogubna za albanske mase, kao što je to u praksi pokazao velikosrpski poklič – «svi Srbi u jednu državu».

   Za ravnopravnost i bratstvo albanskog i srpskog naroda!

   Za zajednicu balkanskih naroda!

   Živeo antiimperijalistički pokret naroda Balkana!

Globalni teroristi i njihove sluge

skupstina   Da li jedna zemlja može da padne niže nego što je to slučaj u odnosu Srbije prema NATO paktu?

   Deset godina od bombardovanja od strane NATO pakta, Srbija se sprema da stane u red za prijem u organizaciju koja je najmoćniji zaštitnik modernog fašizma.

   Ovde se ne postavlja pitanje opravdanost NATO intervencije na Srbiju kako bi se se zaustavile horde Miloševićeve soldateske koje su, posle poraza u Hrvatskoj i BiH, krenule da haraju po Kosovu. Ovde se radi o budućnosti jednog naroda – da li će narod u Srbije pristati da se odrekne svog prava na slobodu? Nije sramno priznati kapitulaciju pred jačom silom i zapasti čak u ropstvo. Sramota je odreći se prava na otpor i pobunu. Danas je to pravo sadržano u otporu modernom fašizmu, odnosno NATO-u kao njegovom najagresivnijem predstavniku.

Continue Reading