Proletarskaya gazeta – Rat i terorizam države na teritoriji Ukrajine

13724991_1387372301278250_7395133947636955312_oRAT I TERORIZAM DRŽAVE NA TERITORIJI UKRAJINE KAO MANIFESTACIJA SUKOBA IMPERIJALISTIČKIH SILA, UGLAVNOM SAD-a i RUSIJE, ZA SFERE UTICAJA

Proletarskaya gazeta (Proleterske novine)

  „Imperijalizam je kapitalizam na onom stadijumu razvitka, kada je – izgrađena dominacija monopola i finansijskog kapitala, izvoz kapitala dobio istaknuti značaj, započela podela sveta između međunarodnih kompanija i završena podela cele zemaljske kugle među najkrupnijih kapitalističkih zemalja…“
“…kada je cela zemaljska kugla bila podeljena – neizbežno je nastupila era monopolističkog posedovanja kolonija, pa prema tome i posebno zaoštrene borbe za podelu i ponovnu podelu sveta…“ (V.I. Lenjin, Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma)

  Posle poraza Sovjetskog socijal-imperijalizma, brojnih šokova i ozbiljnih izazova, ruski kapital uspeo je da uzdigne Rusiju na nivo klasične imperijalističke sile, zauzevši mesto kao jedna od vodećih svetskih sila, sa svim problemima i ambicijama tog statusa, uključujući i učešće u borbi za preraspodelu sveta.

  Zaključak da je ovo era “zaoštrene borbe za podelu i ponovnu podelu sveta..”, što je Lenjin isticao u Imperijalizmu… još 1916-te potvrđeno u praksi kroz dva svetska rata, takođe je aktuelno i danas.
 

Continue Reading

Ginite braćo, plivajte u krvi…

ukrajina_01  O sukobu o Ukrajini se uglavnom zna, ko hoće da zna i ko hoće da objektivno sagleda situaciju. Ruski „imperijalni medvjed“ se probudio i želi svoj dio kolača u imperijalnoj podijeli i pljački svijeta. Istovremeno taj „medvjed“ se grčevito bori da zaustavi zločinačku najezdu zapadnog imperijalizma da razbije Rusiju i ovlada njenim resursima. 

  Ukrajina se našla između čekića i nakovnja. Težnja ukrajinskog naroda da se oslobodi korumpiranog režima i dominacije ruskih imperijalista, iskoristio je zapadni imperijalizam, prvenstveno SAD, da putem nacionalista i fašista silom preuzme vlast. Usled poraza koji je doživio smjenom režima u Kijevu, ruski imperijalizam je požurio da uzme svoj dio. Povratio je Krim i faktički uzeo dio teritorije Ukrajine, gdje živi većinom ruski narod. Novouspostavljeni režim, koji je čak manje od protektorata, pod diktatom SAD neprestano kreće u ratne okršaje kako bi „oslobodio „ teritoriju Ukrajine, a u stvari uvukao Rusiju u rat. Gine se stalno i na jednoj i drugoj strani, a sve više civila, što je logika rasplamsavanja svakog ratnog sukoba.

  Postoji li izlaz iz ove situacije, koja sve više prijeti da označi i početak novog globalnog rata?

  Da, postoji. 

Continue Reading

Ukrajina, Balkan i ljevica

ukrajina_balkan_levica_01  Sukob zapadnog i ruskog imperijalizma na teritoriji Ukrajine, pobuna ukrajinskog i ruskog naroda, sa svim svojim posljedicama opredijeljuju ponašanje političkih snaga, ne samo u Evropi nego i šire. Ovo se dešava zbog najprostije činjenice – na teritoriji Ukrajine se sukobljavaju najmoćnije imperijalističke sile. 

  Od kakvog je značaja situacija u Ukrajini za Balkan?

Continue Reading

Stav PR – Ukrajina

bilten-logo

  Divljanje fašista, koji su pomognuti od zapadnih imperijalista, te njihovo rušenje korumpirane vlasti u Ukrajini, bio je okidač koji je samo ogolio dubinu suprotnosti između zapadnog i ruskog imperijalizma.

  Nadmetanje ovih imperijalista, kao i korumpirani pljačkaški sistem, doveli su Ukrajinu u skoro bezizlaznu situaciju, a sam narod učinili još siromašnijim. Sada se najšire mase u Ukrajini podstiču na međunacionalne sukobe i postaju sredstvo pomoću kojeg imperijalisti pokušavaju da ostvare svoje interese.

  Dosledno svojim internacionalističkim principima, PR podržava borbu ukrajinskog proletarijata da smogne snage i počne voditi aktivniju borbu protiv fašističke i nacionalističke marionetske vlasti i jedinstveno se odupre i zapadnom i ruskom imperijalizmu.

   Za mir među narodima Ukrajine!

   Smrt zapadnim i ruskim imperijalistima!

   Živela slobodna, radnička Ukrajina!