Tamni oblaci nad Danom pobede

dan-pobede  Kada se zalepršala zastava SSSR-a, zastava Crvene armije, zastava antifašizma nad Rajhstagom, cijela Evropa i svijet su slavili mir, pobjedu – zahvaljivali sovjetskom narodu, ostalim saveznicima… Staljinu. Fašizam je konačno doživio poraz.

  Prošlo je od tada sedamdeset godina i desilo se mnogo toga. Saveznici iz Drugog svjetskog rata su postali neprijatelji. SSSR se potom raspao, ali se uzdigla imperijalna Rusija. Ponovo se zvecka oružjem, Evropa se militarizuje, fašisti su na ulicama, parlamentu, vladama. NATO fašisti su faktički okupirali Evropu i došli do granica Rusije. Istovremeno se ubrzano prekraja istorija, i to ne zbog prošlosti nego zbog budućih sukoba. Za trenutne i buduće sukobe imperijalistima treba idejna osnova, a za to je svakako najpogodnija nacistička ideologija i fašizam u modernoj obradi. I oni su tu. Kao što su to i i razni reakcionarni vjerski i drugi pokreti po svijetu koji se stvaraju za potrebe opstanka zapadnog imperijalizma i kapitalizma uopšte.

  Jedan od najvećih zajedničkih datuma u istoriji dvadesetog vijeka, 9. maj, će posebno proslavljati ruski imperijalisti i “zapadne demokratije” u ruhu modernog fašizma, svako na svoj način, dok će tenkovi vozovima ići prema ruskim granicama; dok će se gomilati trupe sa jedne i druge granice; dok će bombe padati po arapskim i muslimanskim masama; dok će Evropljani drhtati od terorizma i “terorizma” i talasa stotina hiljada imigranta koji će bježati od rata, nemaštine i zla koji ih pritiska sa svih strana.

  I ovdje na Balkanu na prostoru bivše Jugoslavije se vrši revizija istorije. Restauriraju se fašistički i kolaboracionistički pokreti. Ustaše po Hrvatskoj pravdaju svoje masovne zločine tokom Drugog svjetskog rata i pravdaju progone Srba devedesetih; četnici su u Srbiji stekli status antifašističkog pokreta, dok je i zvanični četnički vojvoda na čelu te države. Devedesete godine i velikosrpske agresije i četnički zločini nad narodima bivše Jugoslavije se prešutkuju kao da se nikada nijesu ni desili. No, ni među Bošnjacima, Albancima, Makedoncima, Crngorcima i Slovencima ne veliča se Narodnooslobidlačka borba kao najsvjetlija stranica istorije naših naroda, već se ima selektivni pristup, jer to ne odgovara vladajućoj eliti po državama bivše Jugoslavije. Ne odgovara njima u sprovođenju diktature kapitala, ni njihovom sluganskom odnosu spram modernog fašizma.

  Oko 9. maja vlada opšta konfuzija, kao što vlada opšta konfuzija u današnjem svijetu, gdje su se mase pokrenule i kada se priprema krvoproliće, veliko krvoproliće. A koje je već uveliko započelo, dok samo malograđanski slojevi Evrope pokušavaju sačuvati svoj svijet koji se neumitno ruši pred njihovim očima.

  No, 9. maj će preživjeti sav taj mutljag koji se nadvio nad tim velikim datumom. Oni koji ga danas prisvajaju i kite se njime, prije 70 godina bi, umjesto na počasnim tribinama u Moskvi, tgovima Kijeva, Berlina, Brisela…, stajali pred puščanim cijevima oslobodilačke Crvene armije i partizanskih pokreta Evrope.

  Balkanski narodi, a posebno narodnooslobodilački pokret Jugolavije, Albanije i Grčke dali su veliki doprinos u slamanju fažizma. Stradale su na stotine i stotine hiljada boraca i civila.

  Mogu se u ime modernog fašizma, prilagođavanja trenutnom odnosu snaga, vršiti pokušaji revizije istorije, ali se jasenovci, batajnice, kragujevci, kozare i ostala stratišta neće zaboraviti. Kao što se neće zaboraviti ni Sutjeska, Neretva i sve ostale bitke tadašnjih boraca za slobodu. I neće ih sigurno zaboraviti ni sadašnji borci za slobodu, koji već stasavaju pred najezdom modernog fašizma i diktature kapitala, koji neumitno gaze sve pred sobom. Usotalom, kao i fašizam prije sedamdeset i nešto godina.

  Slava milinonima sovjetskih boraca koji položiše svoje živote za jedan bolji i slobodniji svijet.

  Slava slavnoj narodnososlobodilačkoj vojsci na čelu sa Komunističkom partijom Jugoslavije i Titom, koja je ujidinila jugoslovenske narode u borbi protiv fašizma.

Smrt fašizmu-sloboda narodu!

Balkanskim pokretom otpora!