U susret ratu!

  Treći svjetski rat je pred nama i on je već počeo u mnogim svojim segmentima. To se, prije svega, ogleda u ubrzanoj militarizaciji kroz naoružavanje i ogromni porast vojnih budžeta u skoro svim zemljama.

Ogleda se i u sve većoj eskalaciji sukoba na sve većem broju tačaka širom planete, kao da je cio svijet poludio.

To se ogleda u nemilosrdnoj spirali trgovinskih ratova koji dobijaju višestruke oblike.

To se ogleda u stalnim i sve dubljim potresima na berzama i pretnjom kolapsa cjelokupne finansijske piramide.

To se ogleda u globalnom kretanju obespravljenih masa, koje su se pokrenule u svom egzistencionom strahu i borbi za opstanak. Pokrenuli su se u taj “istorijski stampedo” sa imperijalnih periferija ka tvrđavama imperijalne moći da se spasu od beznađa, ali i da osvajaju i ruše to “kolonijalno zlo”.

To se ogleda u naglom jačanju fašističkih “aveti prošlosti” koji imaju snažnu podršku od samih režima.

I to se ogleda u gaženju svih međunarodnih i drugih normi koji je bio uspostavio sistem globalne kapitalističke diktature, i gdje sada ti najmoćniji predstavnici diktature nameću pravila ponašanja koja se zasnivaju na sili i samo goloj sili. Pokušaji nekih novih podjela svijeta od strane tih imperijalnih centara moći samo ih čine privremenim saveznicima i sve više vodi ka neminovnim sukobima. Istovremeno se dosadašnji savezi nalaze pred potpunim raspadom usled prijetnji tog opšteg globalnog udara.

Kako u tom globalnom sukobu da se postave balkanske zemlje i balkanski narodi?

  Partija rada smatra da balkanske zemlje, bez obzira na karakter samog režima, bi trebalo da pokušaju da ostvare međusobnu saradnju i odupru se uvlačenju u globalni ratni sukob. No, Partija rada je takođe svjesna da su balkanske zemlje pod neokolonijalnom okupacijom i da su na vlasti u svim balkanskim zemljama marionetske klike koje će slijediti upute svojih nalogodavaca i sopstvene pljačkaške interese. To znači da je krupni kapital preuzeo potpunu kontrolu nad privredom, finansijskim tokovima i resursima zemlje. Sve balkanske zemlje se čvrsto drže u dužničkom ropstvu, dok se istovremeno preuzimaju preostali prirodni i ljudski resursi tih zemalja. To znači da vladajuće klike neće ništa učiniti suprotno tim globalnim imperijalnim interesima. I zato Partija rada smatra da balkanske mase treba da svoj odgovor na neokolonijalnu okupaciju i Treći svjetski rat daju kroz međusobno povezivanje i izgradnju pokreta koji će u sebi nositi negaciju ne samo postojećih režima, nego i negaciju svakog oblika okupacije i porobljavanja i služenja u globalnom ratu pojedinim savezima imperijalističkih zemalja. Ukoliko balkanske mase polože ovaj istorijski ispit sačuvaće svoju slobodu i nadasve povećati šanse da ne budu uništene u neprekidnom nizu sukoba, kako za interese imperijalista, tako i izazvanih međunacionalnih ratova.

Avangarda sastavljena od najborbenijih predstavnika balkanskih naroda svoje“male” klasne i druge bitke protiv nenarodnih režima treba da stave u funkciju jačanja Balkanskog pokreta otpora s ciljem oslobađanja zemalja od neokolonijalne zavisnosti, dužničkog ropstva i posljedica Trećeg svjetskog rata. Da se pridruže internacionalnim borbenim pokretima prije nego i njih istorijsko klatno ne pomete kao slučajne saputnike diktature kapitala.

Mnogo je još na Balkanu gladnih usta, obepravljenih i nadasve željnih slobode kojih boli svaka ljudska nepravda. Zato jačajmo silu tih masa koja je pod pretnjama svog nestanka osuđena da krči put novom svijetu. Jačajmo silu koja će se oduprijeti modernom fašizmu i raznim oblicima današnjeg ropstva. Istorija nas uči da nijedno “imperijalno carstvo” nije opstalo pred naletom pobunjenih masa. Svakako da će ta sudbina zadesiti i klike marionetskih balkanskih režima u karici lanca opšte svjetske nepravde i na čije vapaje za milost će se ta sila pobunjenih masa oglušiti. S pravom!

Sloboda balkanskim narodima!

Balkanskim pokretom otpora!