Udri bandu!

bil-sep10-01  Neprijatelji balkanskih naroda : 
– političke partije na vlasti i opoziciji koje  brane kapitalistički sistem
– tajkuni i mafijaši
– religiozne institucije koje propovedaju klerofašizam 
– mediji u službi režima i imeprijalista
– inteligencija koja zagovara nacionalizam, šovinizam, fašizam i neoliberalizam
– finansijske institucije multinacionalnog kapitala – banke
– zaštitnici poretka-policija, paramilitarne organizacije i vojska u odbrani režima
– NATO 
 Ugnjeteni narodi Balkana, ujedinite se!