Umro je drug Mića

  Milosav Mića Petrović je rođen pre 97 godina. Kao mladić je pripadao radničkom i komunističkom pokretu u Beogradu. Učesnik je Narodnoosolobodilačkog rata i nosio je partizansko ime Mića Kolubarac. Posle rata je bio omladinski rukovodilac. Kao politički osuđenik je proveo šest godina na Golom otoku braneći svoja komunistička uverenja. Posle Golog otoka nastavlja sa školovanjem postajući mašinskim stručnjakom.

  Jedan je od osnivača Partije rada.

Bio je dosledni internacionalista i komunista “starog kova” – uzor za sve njegove mlađe drugove i drugarice, neumorno se boreći za jedan bolji i pravedniji svet. Dao je nemerljiv doprinos u očuvanju idejne linije.

Slava dugu Mići!