Veliki je nered pod kapom nebeskom

barjak  Ako je išta pogubno za pojedinca, grupu, narod, to je zabijanje glave u pijesak i ne suočavanje sa onim što mu se tako jasno predstavlja pred očima. Već je otrcana ona anegdota o njemačkom malograđaninu, socijaldemokrati koga nije interesovalo što su fašisti protiv Jevreja jer je on bio protiv njih, pa komunista i ostalih, dok nisu došli po njega. Tako smo i danas svjedoci zabijanja glave u pijesak pred prostom činjenicom da svijet ide u susret toj novoj katastrofi.

  Da bi mogli donijeti trezvene odluke ne možemo se služiti emocijama, našim željama, šta nam mediji serviraju, već na osnovu činjenica, golih činjenica i racionalne analize društvenih procesa.

  Ajmo redom da pokušamo jednu analizu, ako je valjana.
  Da li je kapitalizam u stalnoj krizi već deceniju, po priznanju svih predstavnika tog svijeta? Odgovor od njih samih je – da.
  Da li se toj krizi ne nazire kraj i da li se ona produbljuje? Odgovor od tih predstavnika kapitalističkog svijeta je – da.
  Da li je to uzrokovano stalnim potresima na finansijskim berzama, ubrzanoj trci u naoružavanju, pravljenju stalnih i privremenih saveza među imperijalističkim zemljama sa stalnim i naglim obrtima? Odgovor je – da.
  Da li imamo sve veći pokret masa koji bježi iz svojih zemalja, kao posledice ratnih sukoba i potrebe da se preživi? Odgovor je – da.
  Da li imamo naglu ubrzanu militarizaciju u svim državama i jačanje fašizma? Odgovor je naravno – da.
  Da li se stalno uskraćuju radnička prava, jača ekspolatacija i opšta diktatura kapitala? Odgovor je – da!!!
  Na osnovu gore izrečenog i svih ovih “da”, zaključujemo da su u svijetu narasle sve protivrječnosti i tog svijeta i da on ulazi u fazu podizanja sukoba ili uvod u jedan opšti sukob.
  Da li uopšte ima neke šanse protiv svih ovih “da”. Odgovor je takođe – da, kako u svjetskim okvirima tako i ovdje na Balkanu.
Mase u svjetskim okvirima ne stoje toliko loše kako ih predstavlja ovaj svijet diktature kapitala, niti su imperijalisti globalni predatori, koji pokušavaju stvoriti novi svijet po svojim koncepcijama, toliko moćni. Upravo na toj predstavi o njihovoj neograničenoj moći oni uspjevaju da ostvaruju svoje trenutne ciljeve. 
  Balkanske mase su već uvučene u imperijalna nadmetanja i mogu biti inicijalna kapisla za sukobe većih imeprijalnih sila. Da li je opšte moguće pokvariti računicu imperijalnim silama? Odgovor je – da, moguće je!
  Moraju se konačno izvući te mase ispod tog nacionalnoga šinjela, i nastojati da im se predoči da će biti gubitnici ma na čijoj strani se priklonili. Mora se ponuditi i alternativa, a ona je jedina, ma kako bježali od nje – Balkanski pokret otpora. Pokret, koji će znati da svojom silom, mobilizacijom masa ne dozvoli jednom odlazećem svijetu da ih uvuče u globalni sukob, gde bi stradala skoro cjelokupna populacija.
  Naš cilj je da se odupremo uvlačenju balkanskih masa u novu klanicu, odnosno da pomognemo novom svijetu da odnese prevagu nad prošlošću, i da spriječimo da budućnost bude pravljena po zamisli globalnih predatora.
  Svijet je vrlo blizu lancu velikih socijalnih revolucija ili opštem svjetskom ratu. Svako treba da uzme svoju pušku i svrsta se u svoju vojsku.
Naš cilj je Balkanski pokret otpora, internacionalan, sastavljen od svih predstavnika balkanskih naroda i nadasve okrenut ka rušenju diktature kapitala, u savezništvu sa revolucionarima i potlačenim narodima svijeta.

  Mir među narodima – rat među klasama!
  Balkanskim pokretom otpora!