Zbijanje redova 2020

Opšte okolnosti u kojima se nalazi cio svijet, kao i situacije na Balkanu, nameću mobilizaciju najsvjesnijih i najborbenijih dijelova društva da se pripreme za nastupajuće događaje. Da se pripreme za odlučnije vođenje klasnih bitaka protiv diktature kapitala i nastupajućeg fašizma; da se pripreme za oslobođenje balkanskih naroda od pljačke, zavisnosti i ropstvu u kojem se nalaze; da se pripreme za jačanje revolucionarnog subjekta koji će biti u stanju da odgovori datom istorijskom izazovu.

Mi znamo svoj put! Balkanskim pokretom otpora!