- Partija rada - http://www.partijarada.org/partijarada -

Život s proleterskim internacionalizmom

  [1] [2]

Još jedno okupljanje pripadnika revolucionarnih organizacija „na brdovitom Balkanu“ s ciljem učvršćenja proleterskog internacionalizma i jačanja ideje o Balkanskom pokretu otpora!

Smrt kapitalizmu! Otpor imperijalizmu! Balkanskim pokretom otpora!